Önkizárás lehetősége a Szervező weboldalán

Ha a Játékos ki szeretné zárni magát az online kaszinóból, akkor az önkizárási kérelmet emailen kell eljuttatnia a számlájával összefüggésben nyilvántartott email címéről az ugyfelszolgalat@vegas.hu email címre. Az önkizáró nyilatkozat szerinti belépés megtagadását az online kaszinó a nyilatkozatnak az online kaszinó részére történt megérkezését követő 1 órán belül alkalmazza.

Az önkizárás időtartamát a Játékos jelöli meg. 24 óránál rövidebb időre önkizárás nem fogadható el. Az önkizárás az önkizáró nyilatkozatban kérvényezett időpontot követő napon jár le. Az önkizárás legfeljebb a koncessziós időszak időtartamára (2056. március 31.) fogadható el.

Az önkizárást nem lehet úgy kérelmezni, hogy az megújuljon, azt minden egyes alkalommal újra kell kérni az online kaszinó ügyfélszolgálatától, új kérelem továbbításával.

Az önkizárás ideje alatt a Játékos nem tud belépni az oldalra, és marketing anyagokat nem kap a Szervezőtől. A marketing anyagokra vonatkozó változásokat a Szervező technikai okokból legkésőbb az önkizárás kezdetétől számított 24 órán belül tudja alkalmazni.

Az önkizáró nyilatkozat befogadásával egyidejűleg az online kaszinó a Játékos részére a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendeletben meghatározott tájékoztatókat elküldi email formájában.

Az online kaszinó az önkizáró nyilatkozat adatait saját informatikai rendszerében nyilvántartja.

A Játékos a 180 napnál rövidebb időtartamra vonatkozó önkizáró nyilatkozatot nem vonhatja vissza, míg a 180 napot elérő időtartamú önkizárás esetén azt legkorábban a nyilatkozat megtételétől számított 180 nap elteltével visszavonhatja, melyet az online kaszinó alkalmaz. A visszavonást a Játékos az online kaszinó ügyfélszolgálatán keresztül tudja kérni. Az önkizárás visszavonása nem automatikus, minden esetben az online kaszinó vezetősége dönt a kérelem jóváhagyásáról.

A Játékos az önkizárásának lejárta után tud ismét bejelentkezni az oldalra.

Amennyiben a Játékos az önkizárásának időtartama alatt az egyenlegéről szeretne pénzt felvenni, akkor azt az online kaszinó ügyfélszolgálatán keresztül vagy email küldésével tudja kezdeményezni.

Önkizárás esetén csak banki utalással vagy postai belföldi utalvánnyal történhet a kifizetés. A belföldi utalvánnyal történő kifizetés esetén a felmerülő költségek a Játékost terhelik.