Jelentős önkorlátozó nyilatkozat

A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni és azt a személyazonosság igazolása mellett személyesen a Szerencsejáték-felügyeleti Hatóság ügyfélszolgálatain, postai úton teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy a nyilatkozattevő elektronikus azonosítását követően elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton teljes bizonyító erejű magánokiratban a Szerencsejáték-felügyeleti Hatósághoz kell előterjeszteni.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozatban a Szerencsejáték-felügyeleti Hatóság tevékenységi engedélyével rendelkező szervező jelölhető meg.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat érvényességi ideje 1 év, 3 év vagy 5 év. Az 1 évet meg nem haladó érvényességű nyilatkozat visszavonásának nincs helye. Az 1 évet meghaladó érvényességű nyilatkozat legalább 2 év leteltét követően a személyazonosság igazolása mellett a Szerencsejáték-felügyeleti Hatóság kijelölt ügyfélszolgálatain, személyesen tett írásbeli nyilatkozatban vonható vissza.

A Szervező az részvételi szabályzat 5.2.1 pontjának megfelelően jár el a játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő, sérülékenynek minősülő Játékosokkal szemben azzal, hogy a Játékos akár a Vegas.hu online kaszinó vonatkozásában, akár a Vegas Sports távszerencsejáték vonatkozásában szerepel a játékosvédelmi nyilvántartásban, a Szervező – a közös játékosi egyenlegre tekintettel – sem a Vegas.hu online kaszinóban, sem a Vegas Sports távszerencsejátékban nem biztosítja a részvételt.